TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công khai điều kiện cơ sở vật chất

Ngày đăng: 18/11/2021 Lượt xem: 25
Cỡ chữ:

BÁO CÁO

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Tổng diện tích phòng học: 82 phòng/4.442 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết:    39 phòng/2.247 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 43 phòng/2.195 m2.

* Chia theo ngành/nghề đào tạo:

1.1. Nghề Tiếng Nhật: Tại trụ sở chính là Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, với tổng diện tích phòng học: 04 phòng/210 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/108 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/102 m2.

1.2. Nghề Tiếng Anh: Tổng diện tích phòng học: 08 phòng/414 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 04 phòng/212 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 04 phòng/202 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.2.1. Tại trụ sở chính là Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, với tổng diện tích phòng học: 04 phòng/210 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/108 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/102 m2.

1.2.2. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Ba Vì (Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.2.3. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Đông Anh (đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/99 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/50 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/49 m2.

1.3. Nghề Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp: Tổng diện tích phòng học: 11 phòng/556 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 05 phòng/266 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 06 phòng/290 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.3.1. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Ba Vì (Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/95 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/41 m2.

1.3.2. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Đông Anh (đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/99 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/50 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/49 m2.

1.3.3. Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.3.4. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Sóc Sơn (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.3.5. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Hoài Đức (Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 03 phòng/152 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/98 m2.

1.4. Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (Chế biến món ăn): Tổng diện tích phòng học: 20 phòng/1.027 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 11 phòng/569 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 9 phòng/458 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo đối với trình độ trung cấp:

1.4.1. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Ba Vì (Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.4.2. Tại Trường Đại học công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.4.3. Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chương Mỹ (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.4.4. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Sóc Sơn (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 12 phòng/609 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 07 phòng/354 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 05 phòng/255 m2.

1.4.5. Tại Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lâm, với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/103 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/53 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/50 m2.

1.5. Nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn: Tổng diện tích phòng học: 06 phòng/315 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 03 phòng/162 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 03 phòng/153 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.5.1. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Ba Vì (Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.5.2. Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.5.3. Tại GDNN-GDTX Chương Mỹ (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/105 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/51 m2.

1.6. Nghề Điện công nghiệp và dân dụng: Tổng diện tích phòng học: 06 phòng/315 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/107 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 04 phòng/208 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.6.1. Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 03 phòng/162 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/108 m2.

1.6.2. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Gia Lâm (Số 6 Đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 03 phòng/153 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/53 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/100 m2.

1.7. Nghề Điện tử công nghiệp và dân dụng: Tổng diện tích phòng học: 04 phòng/211 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/107 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/104 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.7.1. Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/108 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/54 m2.

1.7.2. Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Gia Lâm (Số 6 Đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/103 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/53 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/50 m2.

1.8. Nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô: Tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/108 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/54 m2.

1.9. Nghề Kế toán doanh nghiệp: Tổng diện tích phòng học: 06 phòng/612 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 03 phòng/354 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 03 phòng/258 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.9.1. Đào tạo trình độ trung cấp tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/108 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/54 m2.

1.9.2. Đào tạo trình độ sơ cấp tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Sóc Sơn (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 06 phòng/504 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/300 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/204 m2.

1.10. Nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ: Tổng diện tích phòng học: 05 phòng/270 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/108 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 03 phòng/162 m2.

* Chia theo các địa điểm đào tạo:

1.10.1. Tại Trung tâm GDNN-GDTX Chương Mỹ (thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 03 phòng/162 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/108 m2.

1.10.2. Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quốc Oai, với tổng diện tích phòng học: 02 phòng/108 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 01 phòng/54 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 01 phòng/54 m2.

1.11. Nghề Bán hàng: Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Sóc Sơn (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 04 phòng/202 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/100 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/102 m2.

1.12. Nghề Vi tính văn phòng: Tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Sóc Sơn (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), với tổng diện tích phòng học: 04 phòng/202 m2, trong đó:

- Số phòng học lý thuyết: 02 phòng/100 m2.

- Số phòng học/xưởng thực hành: 02 phòng/102 m2.

 

Lên đầu trang

tin tức khác

Thông báo tuyển sinh chương trình “Thương mại Điện tử” đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững”

Thông tin tuyển sinh cho dự án: “Phát triển mô hình đào tạo Blended learning, thử nghiệm chương trình “Thương mại Điện tử” đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững”.

Xem chi tiết

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Xem chi tiết

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021 công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà A1, A2, A3 và nhà để xe của nhà trường

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến