Dự án

ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT  VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG ANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Ngày đăng: 14/03/2020 Lượt xem: 408
Cỡ chữ:

Về tổng thể các tiêu chí của Quận, của Phường được quy định tại Nghị định 1210/2016/UBTVQH và Nghị định 1211/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì vậy, để thành Quận, huyện Đông Anh hướng đến mục tiêu cụ thể là:

- Tăng trưởng kinh tế: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%.

- Cơ cấu kinh tế trong những năm tới sẽ chuyển dịch theo hướng tăng thương mại và dịch vụ; Công nghiệp và xây dựng. Dự kiến cơ cấu kinh tế của huyện đến hết năm 2020 là: Công nghiệp và Xây dựng: 68,0%; Thương mại và Dịch vụ: 30,5%; Nông lâm, thủy sản: 1,5%.

- Thu nhập bình quân đầu người: đạt 65 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ thôn làng văn hóa: 90%; tổ dân phố văn hóa: 95%.

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%.

- Lộ trình đến 2023 , Huyện phải đạt được các chỉ tiêu để trở thành Quận.

Như vậy, với mục tiêu phấn đấu trở thành Quận đến năm 2025 và trước mắt đến năm 2023 phải đạt các chỉ tiêu thành Quận, đòi hỏi cần thiết phải xây dựng đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm  trên địa bàn huyện Đông Anh nhằm góp phần tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 86,5% hiện nay lên trên 90%.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long được UBND Huyện Đông Anh giao phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện đề án tập trung vào việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho Lao động huyện Đông Anh theo các chỉ tiêu đã được HĐND phê duyệt.

Lên đầu trang

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến