số liệu tuyển sinh

Cựu học sinh

6746

Số lượng học viên liên thông

89%

HS-SV có việc làm

12737

Số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp

Cán bộ - giáo viên

2

Giáo viên có bằng tiến sĩ

90

Giáo viên có bằng thạc sĩ

1/25

Tỷ lệ giáo viên/sinh viên

120

Giáo viên thỉnh giảng

51

Giáo viên cơ hữu

thành tựu và giải thưởng

Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động lao động, người có công và xã hội năm 2017

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô giai đoạn 2011-2016

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

tiêu chuẩn đào tạo

Trường Trung học bán công Kinh tế - Ký thuật Bắc Thăng Long, tên giao dịch Northerm Thanglong Economic-Technical College (NTETC), được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố

1

.
.
.
.
.
.

Tiêu chuẩn nghề quốc gia

Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia là khung phân loại các bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 1 đến bậc 5 dựa trên sự mô tả theo các tiêu chí về: tính chất, mức độ của công việc phải thực hiện và phạm vi, tình huống thực hiện công việc; mức độ linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện công việc; sự phối hợp và trách nhiệm trong thực hiện các công việc.
Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 được quy định tại  Khoản 5 Điều 5 Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành như sau:
a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc;
c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

2

.
.
.
.
.
.

Tiêu chuẩn DACUM

DACUM là chữ viết tắt của Design A Curriculum, nghĩa là “Thiết kế chương trình đào tạo”. Phương pháp DACUM được đề xuất từ năm 1968 tại British Columbia, Canada và áp dụng phổ biến từ những năm 1990 tại Canada và Hoa Kỳ như một cách tiếp cận mới trong xây dựng, phát triển các chương trình dạy nghề dựa trên việc mô tả và phân tích công việc.
Triết lý của phương pháp DACUM là:
1) Những người công nhân lành nghề có thể mô tả nghề của họ chính xác hơn bất kỳ ai khác;
2) Cách hữu hiệu để định nghĩa một nghề là mô tả những công việc mà các công nhân lành nghề của nghề đó thực hiện;
3) Mọi công việc đều đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng, dụng cụ và thái độ nhất định để có thể thực hiện được.

Cơ sở vật chất

7

Phòng chức năng đào tạo

7

Phòng thực hành cơ khí

500

Máy tính

7

Phòng thực hành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

7

Phòng thực hành buồng - bàn - ba

4

Phòng thực hành chế biến

32

Phòng học

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến