Phòng Thanh Tra

Vũ Thị Hợp

Chức danh: Trưởng Phòng

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Thanh Tra

[ Xem thêm ]

Trung Tâm Tuyển Sinh

Đặng Thu Lệ

Đại học

Chức danh:

Vị trí trong trường: Nhân viên

[ Xem thêm ]

Đào Thị Thắm

Chức danh:

Vị trí trong trường: Nhân viên

[ Xem thêm ]

Nguyễn Ngọc Hưng

Chức danh:

Vị trí trong trường: Chưa rõ

[ Xem thêm ]

Lê Ngọc Diện

Chức danh: Giám Đốc

Vị trí trong trường: Giám đốc Trung tâm Tuyển Sinh

[ Xem thêm ]

Khoa Quốc tế

Hoàng Chu Hữu

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Quốc Tế

[ Xem thêm ]

Nguyễn Bá Trường

Chức danh:

Vị trí trong trường: Trưởng khoa Quốc tế

[ Xem thêm ]

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Hà Nguyên Long

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Kỹ thuật công nghệ

[ Xem thêm ]

Đàm Văn Cầm

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Kỹ thuật công nghệ

[ Xem thêm ]

Nguyễn Thanh Hải

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Kỹ thuật công nghệ

[ Xem thêm ]

Lý Văn Kiên

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Kỹ thuật công nghệ

[ Xem thêm ]

Khoa Du lịch - Thương mại

Nguyễn Thị Mộng Dung

Chức danh: nhân viên

Vị trí trong trường: nhân viên khoa Du lịch - Thương mại

[ Xem thêm ]

Phạm Bích Vân

Chức danh: Trưởng Khoa

Vị trí trong trường: Trưởng Khoa Du lịch - Thương mại

[ Xem thêm ]

Hoàng Thế Hiến

Chức danh: Tổ trưởng bộ môn CBMA

Vị trí trong trường: Giáo viên CBMA kiêm nhân viên quản lý phòng thực hành

[ Xem thêm ]

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Nguyễn Thế Anh

Chức danh:

Vị trí trong trường: Nhân viên

[ Xem thêm ]

Nguyễn Lê Hồng Nhật

Chức danh: Trưởng phòng

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp

[ Xem thêm ]

Phòng Kế toán

Đ/c Lê Thị Lan Phương

Chức danh:

Vị trí trong trường: Thủ quỹ

[ Xem thêm ]

Đ/c Chu Đức Hải

Chức danh:

Vị trí trong trường: Kế toán viên

[ Xem thêm ]

Đ/c Nguyễn Hoài Nam

Chức danh: Kế toán trưởng

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Kế toán

[ Xem thêm ]

Phòng quản lý đào tạo

Hoàng Chu Thông

Chức danh: Phó Phòng

Vị trí trong trường: Phó Phòng Đào tạo

[ Xem thêm ]

Trương Thị Vân Anh

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Vân Anh

Vị trí trong trường: Trưởng phòng quản lý đào tạo

[ Xem thêm ]

Nguyễn Thị Thu Hương

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Hương

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng quản lý đào tạo

[ Xem thêm ]

Thầy Trần Thanh Tùng

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Tùng

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Quản lý đào tạo

 

 
[ Xem thêm ]

Phòng Hành chính Tổng hợp

Cô Lê Thị Liên

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Liên

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

Thầy Lương Đức Cường

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Cường

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

Thầy Nguyễn Tiến Mạnh

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Mạnh

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...