Dự án

Hoạt động hợp tác quốc tế: WUSC EUMC Education Change The World

Ngày đăng: 14/03/2020 Lượt xem: 367
Cỡ chữ:

WUSC: hỗ trợ đánh giá nhu cầu doanh nghiệp, Xây dựng quan hệ đối tác, Phương pháp giảng dạy mới, E-learning, Xây dựng/Cải thiện khung chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng mềm, lập kế hoạch chiến lược ...

 

VSEP: nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như xây dựng phát triển chương trình theo chuẩn DACUM

Lên đầu trang

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến