TIN TỨC - SỰ KIỆN

HỘI THẢO Nghiên cứu thực trạng HĐ1 dự án "Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình 'Thương mại Điện tử' đào tạo thử nghiệp cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững"

Ngày đăng: 28/12/2020 Lượt xem: 49
Cỡ chữ:

Hội thảo

Nghiên cứu thực trạng HĐ1 dự án "Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình 'Thương mại Điện tử' đào tạo thử nghiệp cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững"

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của chuyên gia và các trưởng đơn vị trong Nhà trường về đánh giá thực trạng đào tạo hiện nay và định hướng xây dựng mô hình đào tạo mới "Blended learning" tại BTL. Tham dự hội thảo có Chuyên gia nghiên cứu, Ban lãnh đạo và trưởng các đơn vị liên quan trong Nhà trường.

                   Chuyên gia trao đổi với cán bộ Nhà trường

 

Dưới sự điều hành của chuyên gia, các đại biểu trong Nhà trường đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm phác họa rõ nét thực trạng mô hình đào tạo hiện nay của BTL, những kinh nghiệm trong đào tạo E-learning, năng lực đào tạo công nghệ thông tin của Nhà trường, cũng như quan điểm nhất quán về triển mô hình đào tạo theo hướng áp dụng công nghệ của Ban lãnh đạo Nhà trường. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều thông tin hữu ích về quan điểm của Bộ Giáo dục, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với định hướng phát triển giáo dục theo mô hình hỗn hợp. Với thực tiễn hiện nay trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, hơn nữa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, có tư duy mới để tiến hành thay đổi và áp dụng các mô hình tiên tiến mà thế giới đã và đang triển khai trong tình hình mới. Nhiều ý kiến về thực trạng của các nước trên thế giới trong đào tạo theo mô hình hỗn hợp cũng được đưa ra thảo luận và góp ý.

Kết luận hội thảo, với nhiều ý kiến khoa học tập trung thảo luận về thực trạng mô hình giáo dục và định hướng đào tạo hỗn hợp, chuyên gia Hoàng Trung Thông đã đưa ra nhận định BTL đã có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo E-learning và có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ lãnh đạo, các chuyên viên được đào tạo về hệ thống E-learning, một mô hình rất gần với đào tạo hỗn hợp (blended learning). Điều này rất cần thiết và là điều kiện hỗ trợ rất quan trọng để thực hiện thành công mô hình Blended learning tại BTL. 

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:

 

 

Tin bài: Giàng Chanh

Lên đầu trang

tin tức khác

Dự án dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch tỉnh Hà Giảng năm 2020

Dự án dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch tỉnh Hà Giảng năm 2020 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang Tập huấn Nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch để phát triển ngành Du lịch tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển cùng với tiến trình phát triển đất nước, tạo được sự cạnh tranh trong tình hình hiện nay.

Xem chi tiết

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Xem chi tiết

Truyền hình trực tuyến: Rộng mở cơ hội học nghề

Chương trình truyền hình trực tuyến trao đổi về nội dung làm thế nào để giúp các bạn trẻ thấy họ cần phải được học nghề, cần được trang bị kỹ năng nghề nếu muốn thành công trên thị trường lao động!  

Xem chi tiết

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ Quỹ đổi mới dự án IGNI+E giữa Tổ cức WUSC với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Dự án IGNI+E (Mạng lưới các sáng kiến toàn cầu về hội nhập + bình đẳng), được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Canada và quản lý bởi Tổ chức WUSC, hỗ trợ hơn 70 đối tác để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho 1,2 triệu thanh niên trên thế giới. IGNI+E huy động kiến thức, năng lực và chuyên môn của những chuyên gia Canada thông qua công tác tình nguyện và các hoạt động huy động cộng đồng để hỗ trợ các đối tác trong việc nâng cao năng lực, đẩy mạnh bình đẳng giới, thực hiện các sáng kiến bền vững và toàn diện hơn cho nhóm thanh niên yếu thế đặc biệt là nữ thanh niên.

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến