Dự án

Hợp tác với Plan International

Ngày đăng: 14/03/2020 Lượt xem: 439
Cỡ chữ:

PLAN:

Hợp tác triển khai dự án "Tạo việc làm bền vững cho phụ nữ nhập cư"

- Hỗ trợ tái xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn như: Kỹ thuật chế biến món ăn Á, KDTM, Làm tóc và matxa mặt cơ bản, May thời trang. Phun thêu thẩm mĩ
- Đào tạo được hơn 700 học viên
- Nâng cao năng lực cán bộ trong việc triển khai các dự án có yếu tố nước ngoài
Lên đầu trang

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến