TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ Quỹ đổi mới dự án IGNI+E giữa Tổ cức WUSC với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Ngày đăng: 14/11/2020 Lượt xem: 24
Cỡ chữ:

Dự án IGNI+E (Mạng lưới các sáng kiến toàn cầu về hội nhập + bình đẳng), được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Canada và quản lý bởi Tổ chức WUSC, hỗ trợ hơn 70 đối tác để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho 1,2 triệu thanh niên trên thế giới. IGNI+E huy động kiến thức, năng lực và chuyên môn của những chuyên gia Canada thông qua công tác tình nguyện và các hoạt động huy động cộng đồng để hỗ trợ các đối tác trong việc nâng cao năng lực, đẩy mạnh bình đẳng giới, thực hiện các sáng kiến bền vững và toàn diện hơn cho nhóm thanh niên yếu thế đặc biệt là nữ thanh niên.

Trong khuôn khổ Dự án IGNI+E, Quỹ hỗ trợ cho các sáng kiến của Đối tác được tạo ra để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đối trong việc hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo xã hội. Quỹ này nhằm mục đích nâng cao năng lực của các đối tác trong việc phát triển, thử nghiệm và nhân rộng các sáng kiến hướng tới bình đẳng giới và tạo các cơ hội kinh tế cho nhóm thanh niên yếu thế.

Thông qua quá trình tuyển chọn đề xuất dự án, có 2 dự án từ Việt Nam đã được chọn để tài trợ:

1. Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) với đề xuất tạo vườn ươm trực tuyến về khởi nghiệp và sáng tạo xã hội với mục tiêu phát triển và cung cấp chương trình đào tạo và khởi nghiệp miễn phí cho các doanh nghiệp xã hội trẻ ở Việt Nam.

2. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) với đề xuất phát triển mô hình phối hợp giảng dạy trực tuyến và truyền thống, thử nghiệm cho ngành thương mại điện tử đào tạo cho nhóm phụ nữ yếu thế tạo cơ hội việc làm và phát triển bền vững.

Xin chúc mừng CSIE và BTL! WUSC sẽ phối hợp chặt chẽ với hai đối tác trong quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của dự án cũng như chia sẻ, nhân rộng các bài học để tối đa hóa hiệu quả của dự án.

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết

Nguồn: Tổ chức WUSC Việt Nam

The IGNI+E (Innovative Global Networks for Inclusion + Equality) initiative, funded by Global Affairs Canada and managed by WUSC, supports over 70 partner organizations to advance gender equality and the economic empowerment of 1.2 million youth around the world. IGNI+E harnesses the knowledge, capacity and expertise of skilled Canadians through volunteer assignments and public engagement activities to assist partners in improving their performance, advocating for gender equality, and implementing more sustainable, innovative and inclusive initiatives and services for poor and marginalised youth, particularly young women.

Under IGNI+E, the Partner Innovation Fund was created to respond to the emerging needs of our partners in supporting inclusive social innovation and social entrepreneurship. The Fund aims to improve the capacity of partner organizations to develop, test, and scale innovative gender-responsive initiatives and services for the equitable economic empowerment of vulnerable youth.

Through the Call for proposals, two IGNI+E projects from Vietnam were selected for funding:

1. The Center for Social Innovation and Entrepreneurship (CSIE) with a proposed online incubator for social innovation and entrepreneurship that aims to develop and provide an open and free education and incubation program for young social entrepreneurs and innovators in Vietnam.

2. Bac Thang Long Technical Economic College (BTL) with the proposal to develop a blended learning model, using “e-commerce as a pilot program to train vulnerable young women to ensure employment and sustainable development.

Congratulations CSIE and BTL! We look forward to working closely together to ensure that we achieve our shared project objectives and share lessons to maximize the impact of our support.

Source: WUCS Vietnam.

Lên đầu trang

tin tức khác

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Xem chi tiết

Truyền hình trực tuyến: Rộng mở cơ hội học nghề

Chương trình truyền hình trực tuyến trao đổi về nội dung làm thế nào để giúp các bạn trẻ thấy họ cần phải được học nghề, cần được trang bị kỹ năng nghề nếu muốn thành công trên thị trường lao động!  

Xem chi tiết

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long: Thi đua dạy tốt – học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long được thành lập năm 2002, có trụ sở chính tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Trải qua 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đã đào tạo được hơn 15.000 học sinh, sinh viên ra trường. Nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến