Sinh viên

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

Ngày đăng: 31/08/2020 Lượt xem: 95
Cỡ chữ:

`

 

SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên*: ..................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh*: ................................................................................

3. Giới tính:                   

Nam □

Nữ □

4. Năm tốt nghiệp*:...............

THCS    

THPT

5. Email: .........................................................................................................    

6. Điện thoại liên hệ*: ......................................................................................    

7. Hộ khẩu thường trú*: ...................................................................................

8. Địa chỉ tạm trú (nếu có)................................................................................

9. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ..........................................................................    

II. Thông tin đăng ký học

10. Tên trường: Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long    Mã số: 0116

11. Tên ngành/nghề học*: ................................................................................

12. Hình thức học: Trực tiếp  Trực tuyến   Trực tiếp và trực tuyến

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý:

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 11 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có)

Lên đầu trang

tin tức khác

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CƠ SỞ ĐỂ CÁC TRƯỜNG NGHỀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Xem chi tiết

Truyền hình trực tuyến: Rộng mở cơ hội học nghề

Chương trình truyền hình trực tuyến trao đổi về nội dung làm thế nào để giúp các bạn trẻ thấy họ cần phải được học nghề, cần được trang bị kỹ năng nghề nếu muốn thành công trên thị trường lao động!  

Xem chi tiết

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ Quỹ đổi mới dự án IGNI+E giữa Tổ cức WUSC với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Dự án IGNI+E (Mạng lưới các sáng kiến toàn cầu về hội nhập + bình đẳng), được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Canada và quản lý bởi Tổ chức WUSC, hỗ trợ hơn 70 đối tác để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho 1,2 triệu thanh niên trên thế giới. IGNI+E huy động kiến thức, năng lực và chuyên môn của những chuyên gia Canada thông qua công tác tình nguyện và các hoạt động huy động cộng đồng để hỗ trợ các đối tác trong việc nâng cao năng lực, đẩy mạnh bình đẳng giới, thực hiện các sáng kiến bền vững và toàn diện hơn cho nhóm thanh niên yếu thế đặc biệt là nữ thanh niên.

Xem chi tiết

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long: Thi đua dạy tốt – học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long được thành lập năm 2002, có trụ sở chính tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Trải qua 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đã đào tạo được hơn 15.000 học sinh, sinh viên ra trường. Nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến