Sinh viên

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

Ngày đăng: 31/08/2020 Lượt xem: 163
Cỡ chữ:

`

 

SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên*: ..................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh*: ................................................................................

3. Giới tính:                   

Nam □

Nữ □

4. Năm tốt nghiệp*:...............

THCS    

THPT

5. Email: .........................................................................................................    

6. Điện thoại liên hệ*: ......................................................................................    

7. Hộ khẩu thường trú*: ...................................................................................

8. Địa chỉ tạm trú (nếu có)................................................................................

9. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ..........................................................................    

II. Thông tin đăng ký học

10. Tên trường: Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long    Mã số: 0116

11. Tên ngành/nghề học*: ................................................................................

12. Hình thức học: Trực tiếp  Trực tuyến   Trực tiếp và trực tuyến

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý:

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 11 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có)

Lên đầu trang

tin tức khác

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Thông báo của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Xem chi tiết

Gặp gỡ doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ đào tạo hỗn hợp Canvas

HĐ3 dự án "Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình 'Thương mại Điện tử' đào tạo thử nghiệp cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã gặp gỡ và thảo luận với công ty cổ phần ADT quốc tế  về một số nền tảng công nghệ hiện nay phù hợp với đào tạo trực tuyến trong tình hình mới tại Việt Nam.            

Xem chi tiết

Hội thảo phân tích nhu cầu và xây dựng khung mô hình Blended Learning tại BTL thuộc hoạt động 2 Dự án

Ngày 20/01/2021, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã tổ chức Hội thảo về phân tích nhu cầu đào tạo, thông qua đó tiến hành đề xuất khung mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại BTL. Tham dự Hội thảo có Chuyên gia tư vấn; Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị Nhà trường.

Xem chi tiết

Những xu hướng giảng dạy năm 2021

Những xu hướng giảng dạy năm 2021 Năm 2020 đã mang lại một số phát triển lớn về các giải pháp kỹ thuật trong GD, chẳng hạn như sự chuyển đổi rộng rãi sang trường học trực tuyến, sự gia tăng trong việc sử dụng các ứng dụng và học tập kết hợp.

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến