Sự kiện

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Ngày đăng: 27/08/2019 Lượt xem: 434
Cỡ chữ:

Thời gian: 9:00AM - 19/10/2019 
Địa điểm: Long Biên - Hà Nội

  

Lên đầu trang

tin tức khác

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Xem chi tiết

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021 công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà A1, A2, A3 và nhà để xe của nhà trường

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến