Tin tức

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Ngày đăng: 01/10/2019 Lượt xem: 72
Cỡ chữ:

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Lên đầu trang

tin tức khác

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019

Xem chi tiết

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019” “BẰNG KHEN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH& XÃ HỘI”

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Xem chi tiết