sơ đồ tổ chức

Phạm Quang Vinh

Hiệu trưởng

Nguyễn Lê Hồng Nhật

Trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp 

Nguyễn Hoàng Nam

Trưởng phòng Kế toán 

Lê Thị Lan Phương

Thủ quỹ 

Chu Đức Hải

Kế toán viên 

Nguyễn Tiến Mạnh

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 

Lê Thị Liên

Nhân viên 

Lương Đức Cường

Nhân Viên

Trương Thị Vân Anh

Trưởng phòng quản lý đào tạo 

Vũ Thị Hợp

Phó trưởng phòng 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân viên 

Trần Thanh Tùng

Nhân Viên