tháng

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

tháng

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021 công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà A1, A2, A3 và nhà để xe của nhà trường

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán 6 tháng đầu năm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý I năm 2021

Thông báo: Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý I năm 2021

tháng

Hội thảo trực tuyến "Thẩm định chương trình đào tạo nghề thương mại điện tử - Hệ sơ cấp I"

Sáng ngày 28/9/2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Thẩm định chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp” trong khuôn khổ hoạt động 8 của Dự án phát triển mô hình Blended learning.

tháng

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp của hoạt động 8 Dự án WUSC.

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp của hoạt động 8 Dự án WUSC.

tháng

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo module Phát triển bền vững của hoạt động 8 Dự án WUSC.

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo module Phát triển bền vững của hoạt động 8 Dự án WUSC.

tháng

Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo và câu chuyện thành công của người phụ nữ đã lựa chọn tự kinh doanh

Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo và câu chuyện thành công của người phụ nữ đã lựa chọn tự kinh doanh

tháng

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long triển khai cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật phòng chống tham nhũng

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long triển khai cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật phòng chống tham nhũng, tới cán bộ công nhân viên nhà trường

tháng

Hội thảo trực tuyến xây dựng chương trình đào tạo nghề thương mại điện tử hệ sơ cấp và mô đun “phát triển bền vững” do quỹ PIF, tổ chức wusc tài trợ

Chiều ngày 07/9/2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Xây dựng chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp và mô đun Phát triển bền vững” trong khuôn khổ hoạt động 8 của Dự án phát triển mô hình Blended learning. TS. Phạm Quang Vinh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo; ThS. Phạm Thị Thu - Giám đốc Trung tâm phát triển chương trình - thư viện học liệu - nghiên cứu khoa học đồng chủ trì. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Hội thảo diễn ra trên ứng dụng Zoom đã thu hút các chuyên gia từ doanh nghiệp, giảng viên, học viên tiềm năng tham dự.