tháng

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi 

tháng

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tiếp nhận chương trình “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tiếp nhận chương trình “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” theo kế hoạch 167 của TP Hà Nội.

tháng

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

tháng

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021

Trường TC KT - KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021 công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà A1, A2, A3 và nhà để xe của nhà trường

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý III nãm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

Thông báo Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý II năm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán 6 tháng đầu năm 2021

tháng

Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý I năm 2021

Thông báo: Quyết định về việc công bố công kết quả thực hiện Dự toán Quý I năm 2021

tháng

Hội thảo trực tuyến "Thẩm định chương trình đào tạo nghề thương mại điện tử - Hệ sơ cấp I"

Sáng ngày 28/9/2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Thẩm định chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp” trong khuôn khổ hoạt động 8 của Dự án phát triển mô hình Blended learning.

tháng

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp của hoạt động 8 Dự án WUSC.

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - hệ sơ cấp của hoạt động 8 Dự án WUSC.

tháng

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo module Phát triển bền vững của hoạt động 8 Dự án WUSC.

Thư mời chuyên gia tham gia Xây dựng Chương trình đào tạo module Phát triển bền vững của hoạt động 8 Dự án WUSC.