Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý hành động

1

.
.
.
.
.
.

Triết lý hành động

  • Tôn trọng và duy trì mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa Nhà trường - Người học - Doanh nghiệp - Cộng đồng, giữa Nhà trường với mỗi cá nhân, đơn vị trong trường. 
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo đa dạng về lĩnh vực, trình độ chuyên môn, mềm dẻo về phương thức thực hiện, phù hợp với nhu cầu của người học và đơn vị sử dụng lao động là phương châm chiến lược của trường. 
  • Chất lượng đào tạo và sự thỏa mãn của người học quyết định đến sự sống còn của Nhà trường.
  • Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại trường với thực tiễn lao động sản xuất tại doanh nghiệp là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo và lợi thế cạnh tranh của Nhà trường.

2

.
.
.
.
.
.

Sứ mệnh

  • Đem đến cơ hội học tập và việc làm phù hợp nguyện vọng và khả năng của mọi người. Đặc biệt là những thanh niên trẻ có hoàn cảnh khó khăn
  • Gắn bó chặt chẽ, hiệu quả với doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động dựa trên cơ sở hài hòa lợi ích.

3

.
.
.
.
.
.

Tầm nhìn

Trở thành một tổ hợp giáo dục đào tạo đa ngành, đa trình độ, chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động khác ở phía Bắc thủ đô Hà Nội. 

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến