Tổng quan - định hướng phát triển

- Ngày 8/3/2002, Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, tên giao dịch Northam Thanglong Economic Technical College (NTETC) được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ – UB của UBND Thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, trên cơ sở nâp cấp từ Trung tâm dạy nghề Bắc Thăng Long. Trung tâm này được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Công ty Khu Công nghiệp Thăng Long, đặt tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

- Tháng 11/2008, Trường được chuyển đổi sang mô hình Công lập tự chủ toàn phần với tên gọi Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ Thuật Bắc Thăng Long, phù hợp với quy định mới của Luật Giáo Dục.

Định hướng phát triển

Trường Trung học bán công Kinh tế - Ký thuật Bắc Thăng Long, tên giao dịch Northerm Thanglong Economic-Technical College (NTETC), được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố

  • Cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội.
  • Cung cấp các dịch vụ tới các trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, giúp học sinh định hướng được nghề nghiệp tương lai
  • Cung cấp các dịch vụ cho Nhà trường giúp tăng các nguồn thu từ bên ngoài về trường
  • Cung cấp dịch vụ cho học sinh nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, thực tập, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ học tập

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến