CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

Tên ngành/ nghề: Công nghệ thông tin Mã ngành/nghề: TC-5480201-2023-V1 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo:…

Xem chi tiết [+]

Tin học ứng dụng

Tên nghề:                           Tin học ứng dụng Mã nghề:                               TC-5480205-2021-V7.1 Trình độ đào tạo:               Trung cấp Hình thức đào tạo:           …

Xem chi tiết [+]

Đồ họa đa phương tiện

Tên ngành/ nghề:              Đồ họa đa phương tiện Mã ngành/nghề:                 TC-5480108-2023-V1 Trình độ đào tạo:               Trung cấp Hình thức…

Xem chi tiết [+]