Học nghề ở đâu?

90

Số lượng giáo viên có bằng thạc sĩ

13847

Số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp

89%

Học sinh - Sinh viên có việc làm

6746

Học sinh - Sinh viên Học liên thông

51

Giáo viên cơ hữu

120

Giáo viên Thỉnh giảng

1/25

Tỷ lệ giáo viên / sinh viên

2

Giáo viên có bằng tiến sĩ

Câu chuyện thành công

Đăng ký lịch hẹn

Bạn muốn được tư vấn tuyển sinh, việc làm, học tập hoặc liên hệ việc làm với các phòng, ban khoa,...
Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Trường Đại học mở Hà Nội phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo quyển sinh đại học hệ Từ xa theo phương thức trực tuyến

Trường Đại học mở Hà Nội phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo quyển sinh đại học hệ Từ xa theo phương thức trực tuyến

Hội thảo Đào tạo chuyển giao nền tảng công nghệ Canvas

Hội thảo Đào tạo chuyển giao nền tảng công nghệ Canvas

Thông báo mời thầu hoạt động 5 của dự án "Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình "Thương mại điện tử" đào tạo thử nghiệm cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững&amp

Thông báo mời thầu hoạt động 5 của dự án "Phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp, sử dụng chương trình "Thương mại điện tử" đào tạo thử nghiệm cho nhóm nữ yếu thế nhằm mục tiêu tạo việc làm và phát triển bền vững&amp

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến