Học nghề ở đâu?

90

Số lượng giáo viên có bằng thạc sĩ

13847

Số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp

89%

Học sinh - Sinh viên có việc làm

6746

Học sinh - Sinh viên Học liên thông

51

Giáo viên cơ hữu

120

Giáo viên Thỉnh giảng

1/25

Tỷ lệ giáo viên / sinh viên

2

Giáo viên có bằng tiến sĩ

Câu chuyện thành công

Đăng ký lịch hẹn

Bạn muốn được tư vấn tuyển sinh, việc làm, học tập hoặc liên hệ việc làm với các phòng, ban khoa,...
Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thông báo: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thư mời chuyên gia tham gia hoạt động 7 của Dự án "Phát triển mô hình đào tạo Blended learning, thử nghiệm chương trình "Thương mại điện tử" đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững"

Thư mời chuyên gia tham gia hoạt động 7 của Dự án "Phát triển mô hình đào tạo Blended learning, thử nghiệm chương trình "Thương mại điện tử" đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững"

Trường Đại học mở Hà Nội phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo quyển sinh đại học hệ Từ xa theo phương thức trực tuyến

Trường Đại học mở Hà Nội phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo quyển sinh đại học hệ Từ xa theo phương thức trực tuyến

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến