Học nghề ở đâu?

90

Số lượng giáo viên có bằng thạc sĩ

13847

Số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp

89%

Học sinh - Sinh viên có việc làm

6746

Học sinh - Sinh viên Học liên thông

51

Giáo viên cơ hữu

120

Giáo viên Thỉnh giảng

1/25

Tỷ lệ giáo viên / sinh viên

2

Giáo viên có bằng tiến sĩ

Câu chuyện thành công

Đăng ký lịch hẹn

Bạn muốn được tư vấn tuyển sinh, việc làm, học tập hoặc liên hệ việc làm với các phòng, ban khoa,...
Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ Quỹ đổi mới dự án IGNI+E giữa Tổ cức WUSC với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ Quỹ đổi mới dự án IGNI+E giữa Tổ cức WUSC với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (BTL) và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE)

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long: Thi đua dạy tốt – học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long: Thi đua dạy tốt – học tốt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Phương pháp giáo dục cá nhân hóa tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến