Học nghề ở đâu?

90

Số lượng giáo viên có bằng thạc sĩ

13847

Số lượng học sinh đã tốt nghiệp trung cấp

89%

Học sinh - Sinh viên có việc làm

6746

Học sinh - Sinh viên Học liên thông

51

Giáo viên cơ hữu

120

Giáo viên Thỉnh giảng

1/25

Tỷ lệ giáo viên / sinh viên

2

Giáo viên có bằng tiến sĩ

Câu chuyện thành công

Đăng ký lịch hẹn

Bạn muốn được tư vấn tuyển sinh, việc làm, học tập hoặc liên hệ việc làm với các phòng, ban khoa,...
Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón.

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến