THÀNH TỰU VÀ GƯƠNG MẶT NỔI BẬT

Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng tuyển dung Công ty Deco Quốc tế (XKLĐ Nhật Bản)