7.000 người tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động - TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG

TIN TỨC

7.000 người tham dự ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động

0964.617.481