SỰ KIỆN

HỘI THẢO THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG TRƯỜNG TC KINH TẾ- KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG